Lake Mt. Film har producerat tre filmer åt Domsjö Fabriker. Första filmen gjordes 2016 över produkternas väg till kund där Johnny Strömgren står för musiken. Drönarbilder togs av Andreas Svanbäck som manövrerade och Fredrik Berglund som styrde kameran.

Den andra filmen Gjordes 2017 över produktionen, från råvara till produkt. Där Lake Mt. Film producerade musiken.

Den tredje filmen gjordes över en ny produktionslinje för småsäck lignin.