Behöver du film eller fotografering från högre höjder. Hör av dig. Vi filmar med DJI-inspire 1.

Kostnad: 500 kr + moms (för 20 minuters flygning.)